•  
 
Współpraca


Kurs na wychowawcę wypoczynku
Dla kogo organizowany jest kurs?
Kurs przeznaczony jest dla osób,  które chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania obowiązków wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.


Kto może zostać wychowawcą wypoczynku?
Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
– ukończyła kurs;
– ukończyła 18 lat;
– posiada co najmniej wykształcenie średnie;
– nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece.

Do kiedy można się zgłaszać na kurs?
Ostateczny termin zgłoszeń na kurs upływa 17 października 2017 r.
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

Jak się zgłosić?
Jeśli chcesz zostać wychowawcą kolonijnym napisz do nas maila na dres: resport.mazury@wp.pl, lub zadzwoń – tel. 604276482.
Ramowy program kursu, zgodny z rozporządzeniem MEN:
1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
4. Ruch i rekreacja
5. Turystyka i krajoznawstwo
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
7. Zajęcia praktyczno-techniczne
8. Prace społecznie użyteczne
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
10.Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

Kurs obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne - łącznie 36 godz.
Termin: 17 – 19 listopada 2017 r.

Koszt kursu – 150,00 zł od osoby

Opcje dodatkowe dla uczestników kursu:
- nocleg w bursie międzyszkolnej – 30 zł
- śniadanie – 10 zł
- obiad – 15 zł
(posiłki w sobotę i niedzielę przy min. 20 osobach zgłoszonych)

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany mailem osobom zgłoszonym na kurs!
Kontakt
Usługi ubezpieczeniowe
Sport-Rekreacja

Cybul Waldemar

ul. Plutonowa 3a/12
11-700 Mrągowo
tel./fax 89 741 53 31
tel. kom. 604 276 482
e-mail: resport.mazury@wp.pl
e-mail: wcybul@wp.pl

Napisz do nas!

Resport Mazury Cup